Upisi u dom

UPISI U DOM 2018/2019

Za sve potrebne informacije kontaktirajte  nas na naše brojeve telefona ili e-mail:

01/ 49 22 407 (odgajatelji)

01/ 49 22 406 (tajništvo)

01/49 21 559 (pedagoginja)

abb@dom-ucenicki-abbusica-zg.skole.hr

                                 LJETNI UPISNI ROK

PRIJAVE ZA UPIS  u naš dom primamo od 4.6. do 12.7. 2018. u vremenskom periodu od 8:00 do 16:00 sati. 

Ukoliko niste u mogućnosti osobno doći na prijave za natječaj za upis , potrebne dokumente možete poslati na domski e-mail ili fax.UPIS U UČENIČKI DOM bit će 13. 7. - 16.7. 2018. u vremenskom periodu od 8:00 do16:00 sati

DOKUMENTACIJA

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM:

• PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM (obrazac podići u Domu ili preuzeti na linku, na obrascu molimo upisati i Vaš kontakt telefon)
• PRESLIK SVJEDODŽBI OD 5.-8. RAZREDA
• OSTALI DOKUMENTI  koji mogu utjecati na prijem u Domu, ukoliko se za smještaj u Domu prijavi više učenika/ca od broja raspoloženih mjesta, o čemu ćemo učenike/e pravodobno obavjestiti

(vidjeti na internetu : Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018/19.:narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html )

DOKUMENTI POTREBNI KOD UPISA U DOM:


• UPISNICA U UČENIČKI DOM (Obrazac podići u Domu ili preuzeti na linku)
• POTVRDA O UPISU U SREDNJU ŠKOLU (Učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja).
• IZVORNIK DOMOVNICE
• POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI OSOBNA ISKAZNICA
• LIJEČNIČKA POTVRDA DA DIJETE NEMA KONTRAINDIKACIJE ZA BORAVAK U DOMU


                          

                            UPISNICU i dokumente potrebne za upis u Dom trebate osobno donijeti u Dom prilikom upisa 13-16.7.2018.

Prilikom upisa  dobit ćete i Ugovore o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme boravka učenika u domu koje je potrebno potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika.

_____________________________________
Na donjim poveznicama možete preuzeti dokumente potrebne za upis u pdf formatu :


1. PRIJAVNICA:
http://www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/Prijavnica.pdf
2. UPISNICA:
UPISNI ww.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/up.pdf
__________

Odluka o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2018/19. narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018/19.:narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html

Natječaj za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove grada Zagreba u školskoj godini 2018/2019.


Na donjem linku možete pogledati najnoviji promidžbeni letak
i dodatno se informirati o našem Domu:
www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/UCENICKIDOMletakfinal23.pdf