Upisi

UPISI U DOM ŠK.GOD. 2018/2019.

Za sve potrebne informacije kontatirajte nas na naše brojeve telefona  ili putem e-maila:

01/ 49 22 407 (odgajatelji)

01/ 49 22 406 (tajništvo)

01/ 49 21 559 (pedagoginja)

 abb@dom-ucenicki-abbusica-zg.skole.hr


  

                                                                  LJETNI UPISNI ROK


PRIJAVE ZA UPIS
u naš dom primamo od 4.6. do 12. 7. 2017. u vremenskom periodu od 8:00 do 16:00 sati. 

Ukoliko niste u mogućnosti osobno doći na prijave za natječaj za upis , potrebne dokumente možete poslati na domski e-mail ili fax.

UPIS U UČENIČKI DOM bit će 13. 7. - 16.7. 2018. u vremenskom periodu od 8:00 do16:00 sati


DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM:

  • PRIJAVNICA NA NATJEČAJ ZA UPIS U DOM (obrazac podići u Domu ili preuzeti na linku, na obrascu molimo upisati i Vaš kontakt telefon)
  • PRESLIK SVJEDODŽBI OD 5.-8. RAZREDA 
  • OSTALI DOKUMENTI koji mogu utjecati na prijem u Domu, ukoliko se za smještaj u Domu prijavi više učenika/ca od broja raspoloženih mjesta, o čemu ćemo učenike/e pravodobno obavjestitI

           (vidjeti na internetu : Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018/19.:narodne-   novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html )

DOKUMENTI POTREBNI KOD UPISA U DOM:

  • UPISNICA U UČENIČKI DOM (Obrazac podići u Domu ili preuzeti na linku)
  • POTVRDA O UPISU U SREDNJU ŠKOLU  (Učenik je dužan donijeti potvrdu škole o upisu u školu ili mjestu koje je zauzeo na ljestvici poretka, a koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja).  
  • IZVORNIK DOMOVNICE
  • POTVRDA O PREBIVALIŠTU
  • LIJEČNIČKA POTVRDA DA DIJETE NEMA KONTRAINDIKACIJE ZA BORAVAK U DOMU

   UPISNICE i dokumente potrebne za upis trebate osobno donijeti u Dom za vrijeme upisa od 13-16.7.2018. od 08-16 sati.

    Prilikom upisa dobit ćete i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za vrijeme  boravka učenika u Domu koje je potrebno potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika.


Na donjim poveznicama možete preuzeti dokumente potrebne za upis u pdf formatu :

1. PRIJAVNICA:

http://www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/Prijavnica.pdf

2. UPISNICA:

UPISNI ww.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/up.pdf


 Odluka o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2018/19. : narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

 Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018/19.:narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_56_1145.html

N A T J E Č A J ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019._

____________________________________

Na donjem linku možete pogledati najnoviji promidžbeni letak

i dodatno se informirati o našem Domu:

www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/UCENICKIDOMletakfinal23.pdf