Izborni programi

IZBORNI PROGRAMI

Izborni programi su aktivnosti kojima se učenici bave u svoje slobodno vrijeme i koje biraju po vlastitom nahođenju. Radi se obično o sportskim, kulturnim i umjetničkim  aktivnostima, koje stručno vode odgajatelji, domski pedagog ili vanjski suradnici. Učenici  svake godine rezultate i dostignuća navedenih akivnosti prezentiraju na Domijadi, smotri i natjecanju učenika učeničkih domova  u Zagrebu i Republici Hrvatskoj.

Naknada za obogaćivanje sadržaja slobodnih aktivnosti učenika koju  roditelji /staratelji uplačuju jednokratno ili dvokratno tijekom školske godine, omogućuje kvalitetno i redovito financiranje spomenutih aktivnosti. Za sportske programe to uključuje nabavu opreme, iznajmljivanje sportske dvorane, plaćanje kotizacije za prijavljena natjecanja, kupovinu ulaznica za korištenje olimpijskih bazena, putovanja i smještaj učenika prilikom boravka na državnoj domijadi i slično. U okviru kulturnih aktivnosti iz naknade se financira kupovina ulaznica za zajedničke posjete kazališnim  predstavama, kupovinu ulaznica za zajedničke posjete muzejima i galerijama, sudjelovanje u kvizovima, razgledavanje grada Zagreba uz vodstvo stručnog vodiča itd.  Za Umjetničke aktivnosti učenika spomenuta naknada  potrebna je za kupovinu  materijala i pribora za rad, sudjelovanje vanjskog suradnika kao stručnog voditelja, plaćanje  kotizacije za sudjelovanje na smotrama , izložbama i priredbama.

Ukratko, jednokratnom ili dvokratnom  naknadom koju uplačuju svi roditelji omogučuje se kreativno, poučno  i zdravo korištenje slobodnog vremena  učenika, a visina iznosa naknade utvrđuje se svake školske godine odlukom Domskog odbora.

NAZIV IZBORNOG PROGRAMA VODITELJ/ICA

Odbojka (za djevojke i mladiće)

Tanja Šunjić, prof.

Šah

Petar Vukmirović, prof.

Nogomet (za mladiće)

Petar Hećimovićj, prof.

Likovna skupina

Tanja Šunjić , prof.

Plivanje (mješovita skupina)

Petar Vukmirović, prof.

Eko – grupa

Petar Vukmirović, prof.

Mladi knjižničari ( izrada domskog lista)

Tatjana Vodanović, prof.

Dramsko-recitatorska

Tatjana Vodanović, prof.