Službeni dokumenti

Kliknite na donje linkove: → →→

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

REGISTAR UGOVORA 2020.GOD.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆ
ZA RAZDOBLJE 1.1.2020. - 31.12.2020.

►Financijski plan 2021

SŠ PLAN PRIHODA I RASHODA SŠ 2021-2023

►SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G./rebalans/

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
1. SJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.G. (REBALANS) I PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.G.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. g.I PROJEKCIJE ZA 2021.-2022. g.

► PLAN NABAVE ZA 2020. g.

►Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika za razdoblje: 1. sijecanj 2018. 31.prosinac 2018. 

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2019 -2021"

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.-2021.

►IZVEŠTAJ PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.

►IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017., PDF

►BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017.

Rebalans financijskog plana za 2017

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2015 god..xls

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.godine .doc

►Financijsko izvješće za 2016 godinu

►Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016.god.

Plan rashoda 2015 .xls

Bilješke uz financijsko izvješće 2014 g.doc

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.xls

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje: 01.10.2014.-31.12.2014.xls 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU:

►FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.:  media/fin.planza2012.g..doc 

  JAVNA NABAVA   

PLAN NABAVE ZA 2021.

REGISTAR UGOVORA  2019.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DOMU

 GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019.g.       

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018.g.

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017.g.(rebalans)

►PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DOMU

► Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. exl

► Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.pdf 

►GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. g. 

GODIŠNJI PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016.g.www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/Plan-nabave-2016.g.22.docx

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja:media/Obrazac-Pregledugovora1.doc       /media/finplanza2013g.doc               

 ► Plan-nabave-2015..docx     

          
►PLAN NABAVE ZA 2012.GODINU:      

                                     media/plannabaveza2012.godinu.doc

►Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja :

                                    http://www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/Obrazac-Pregledugovora1javnanabava.doc

NATJEČAJI ZA POSAO

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČA/ICE (neodređeno puno radno vrijeme)

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA za radno mjesto suradnik u odgoju - noćni pazitelj

►POZIV NA RAZGOVOR (intervju)
kandidata za radno mjesto SURADNIK U ODGOJU – NOĆNI PAZITELJ, (M/Ž), na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

Natječaj za radno mjesto noćnog pazitelja/ice (zamjena za bolovanje)

Obavijest kandidatima o rezlultatu natječaja za radno mjesto
suradnik/ica u odgoju - noćni pazitelj/ica, 1 izvršitelj,
na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar/ica, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

►Natječaj za radno mjesto noćnog pazitelja /ice (zamjena za bolovanje)

Natjčaj za radno mjesto pomoćnog kuhara/ice (zamjena za bolovanje)

Obavijest kandidatima o rezultttu natjeiaj a za radno mjesto
voditelj/ica raiunovodstva, 1 izvrlitelj,
na neodretleno puno radno vrijemer 40 sati tjedno

Natječaj za radno mjesto voditelj/voditeljica računovodstva

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto
domar/ka - kotlovničar/ka - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto domar-kotlovničar

Obavijest kandidatima o rezultatu natjecaja za radno mjesto odgajatelja/ice

Natjecaj za radno mjesto odgajatelj/ica u ucenickom domu

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto
spremačica -1 izvršitelj na odredjeno puno radno vrijeme

Natječaj zaGODIŠNJI  radno mjesto spremač/spremačica (m/ž)- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme, zamjena

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Dana 18.4.2017. godine objavljen je sljedeći natječaj s rokom prijave od 8 dana

  Natječaj- ravnatelj/ica Doma

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za radno mjesto spremač/ica

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/SPREMAČICA (M/Ž)- 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

http://www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/Natjeajspremaspremaica.pdf 

http://www.ucenicki-dom-ab-busic.hr/media/ObrazacPR.pdf

 REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK PEDAGOG (28.1.2015.).pdf

► NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK PEDAGOG (12.1.2015):

NATJEČAJ OBJAVLJEN 3.10.NA WEB STRANICI

   HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

   ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

   - RADNO MJESTO ODGAJATELJA :

                          http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

DOKUMENTI

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA ŠKOLSKE 2020/21.GODINE

PRAVILNIK O STJECANJU I KORIŠTENJU VLASTITIH PRIHODA

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMCIJAMA ZA 2019.G.

IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA ANTE BRUNE BUŠIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019. GODINE

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA ŠKOLSKE 2019/20.GODINE

STATUT UČENIČKOG DOMA , 2019.G.


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA ŠKOLSKE 2018./2019. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA
ANTE BRUNE BUŠIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DOMA ŠKOLSKE 2017./2018. GODINE

 IZVJEŠĆE O RADU UČENIČKOG DOMA ANTE BRUNE BUŠIĆA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

DOMSKI ODBOR

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Domskog odbora održane 31.3.2021.
Poziv za konstituirajuću sjednicu Domskog odbora 31.03.2021.
►Skraćeni zapisnik sa 37.sjednice Domskog odbora
Poziv za 37.sjednicu Domskog odbora
Poziv za 30. sjednicu Domskog odbora

 KATALOG INFORMACIJA Učeničkog doma Ante Brune Bušića:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020.GODINU

                                     media/KataloginformacijaU.domaB.Buia.doc

 ►
O D L U K A  o ustrojavanju kataloga informacija Učeničkog doma Ante Brune Bušića:  

                                 media/Odluka_o_ustrojavanju_Kataloga_informacija.doc

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu