Upisi u dom

UPISI U DOM 2021/2022

U jesenskom upisnom roku ostalo je slobodno 1 mjesto za učenice i 4 mjesta za učenike. Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova bit će 27. 8. 2021.

Učenici se prijavljuju i upisuju u Učenički dom u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice  Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: https://domovi.e-upisi.hr,  a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

U svakom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.

Učenički dom Ante Brune Bušića  najvjerojatnije će zbog velikog opsega radova na obnavljanju zgrade u Gajevoj ulici koja je stradala u potresu, barem dio i slijedeće školske 2021/22. godine pružati usluge smještaja i prehrane na privremenoj adresi u Novom Zagrebu  (Avenija Većeslava Holjevca 3, paviljon br.4. Učeničkog doma Novi Zagreb).

  Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam u školskoj godini 2021./2022., javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama istodobno s objavom natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole, a najkasnije do 20. lipnja 2021. godine.

►Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.


Ljetni upisni rok

♦  Početak prijava učenika/kandidata u sustav 5. 7. 2021.
♦Početak prijave odabranih učeničkih domova 12. 7. 2021.
♦Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 14. 7. 2021.
♦Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 14. 7. 2021.
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 14. 7. 2021.
♦Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 15. 7. 2021.

♦Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 16. 7. 2021.
♦Objava konačnih ljestvica poretka 17. 7. 2021.


♦ 19.7.2021. od 8-16 sati UPIS U UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA ELEKTRONIČKIM PUTEM ILI OSOBNO DOSTAVA (na adresu Av.V. Holjevca 3, paviljon 4 Uč.doma N.Zagreb)):
-Potpisane Upisnice u Učenički dom Ante Brune Bušića
-Liječničke potvrde o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom

♦ 19.7.2021. od 8 -16 sati (na adresi Av. V.Holjevca 3, paviljon 4 Uč. doma Novi Zagreb) potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama i ovjera kod javnog bilježnika 


♦Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21. 7. 2021.

►Jesenski upisni rok

♦Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 27. 8. 2021.
♦Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2021.
♦Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2021.
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2021.
♦Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 31. 8. 2021.
♦Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav),  brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 1. 9. 2021.
♦Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2021.
♦Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 3. 9. 2021.
♦Upis u učenički dom i objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 4. 9. 2021.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU U DOM (potrebno elektronski priložiti u sustav za upise)


1.Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom (nalazi se na sučelju za upis, učenik mora sam učitati u sustav)

2. Preslike svjedodžbi 5.,6.,7., i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)

3. Ostale dokumente koji mogu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom (vidi odluka MZOS-a)

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U DOM:


1. Upisnica (klikni link) 2021./2022.

2. Potvrda o upisu u školu

3. Liječnička potvrda za smještaj u dom

4. Uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice

5. Uugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)

Pročitajte na poveznici ispod, puni tekst službene odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove (šk.god.2021/22) i natječaja za prijam učenika :

►ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

Natječaj za prijam učenika u učeničke domove u šk.2021/22.godini


Ukoliko imate pitanja i nejasnoća vezano uz upise i smještaj u Domu, slobodno nas kontaktirajte na brojeve telefona 01 49 22 407, 01 49 22 405, 098 384 835 ili putem e.mail adrese: abb@dom-ucenicki-abbusica-zg.skole.hr

NOVA, PRIVREMENA ADRESA OD ŠK.GOD.2020/21.: