Upisi

UPISI U DOM 2021/2022

►Učenici se prijavljuju i upisuju u Učenički dom u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: domovi.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.


►U svakom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.


►Veselimo se svim novim učenicima koji će se ove godine prvi puta upisati u naš dom. Detalji o broju slobodnih mjesta, načinu i uvjetima upisa koji se ove godine prvi puta izvode elektroničkim načinom, bit će pravovremeno objavljeni na našoj internetskoj stranici. Uglavnom, bit će usklađeni sa vremenom upisa u 1.razred srednjih škola u gradu Zagrebu.


►Učenički dom Ante Brune Bušića najvjerojatnije će zbog velikog opsega radova na obnavljanju zgrade u Gajevoj ulici koja je stradala u potresu, barem dio i slijedeće školske 2021/22. godine pružati usluge smještaja i prehrane na privremenoj adresi u Novom Zagrebu (Avenija Većeslava Holjevca 3, paviljon br.4. Učeničkog doma Novi Zagreb).

►Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.


Ljetni upisni rok

♦ Početak prijava učenika/kandidata u sustav 5. 7. 2021.
♦Početak prijave odabranih učeničkih domova 12. 7. 2021.
♦Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 14. 7. 2021.
♦Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 14. 7. 2021.
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 14. 7. 2021.
♦Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 15. 7. 2021.

♦Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 16. 7. 2021.
♦Objava konačnih ljestvica poretka 17. 7. 2021.
♦Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 19. 7. – 20. 7. 2021.
♦Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21. 7. 2021.


Jesenski upisni rok

♦Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 27. 8. 2021.
♦Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2021.
♦Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2021.
♦Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2021.
♦Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 31. 8. 2021.
♦Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav), brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 1. 9. 2021.
♦Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2021.
♦Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 3. 9. 2021.
♦Upis u učenički dom i objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 4. 9. 2021.

 

Pročitajte na poveznici ispod, službenu odluku o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove (šk.god.2021/22) :

►ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

____________________________________________

NOVA, PRIVREMENA ADRESA OD ŠK.GOD.2020721.