UČENIČKI DOM I RAVNATELJ U PROJEKTU ERASMUS + KA1

UČENIČKI DOM I RAVNATELJ U PROJEKTU ERASMUS + KA1

Udruzi hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja kao nacinalnom konzorciju odobren je projekt "Unapređivanje školskog vođenja" (Improving School Leadership) u okviru Erasmus + programa.

Sudionici projekta su 20 srednjih škola i učeničkih domova iz Hrvatske, a među njima je i naš dom i ravnatelj Darko Trošelj, prof. Inicijalni sastanak ravnatelja koji sudjeluju u projektu održan je 4.6.2019. u učeničkom domu Marija Jambrišak u Opatičkoj ulici.

U sklopu projekta "Unapređivanje školskog vođenja" (Improving School Leadership), a u okviru Erasmus+ programa ravnatelj Doma, Darko Trošelj, zajedno sa ravnateljicama Sanjom Dravinski (Medicinska škola Osijek, Osijek), i Sani Bodlović (Srednja škola Bol, Bol) uspješno je završio tečaj Educational Management and School Leadership koji je održan u gradu Kalamata, Grčka, od 09.-15.02.2020. Tečaj je organizirao i vodio Areadne Lifelong Learning Centre iz Kalamate.

Cilj tečaja bio je osposobiti polaznike za stvaranje poticajnog okruženja za učenje produbljujući rukovoditeljske, komunikacijske i socijalne vještine.

U okviru tečaja održana su razna predavanja u kombinaciji praktičnih radionica u kojima su polaznici upoznali i stekli osnovna znanja o djelotvornoj komunikaciji i suradnju s dionicima odgojno-obrazovne ustanove, poslovno i pedagoškom vođenjenju odgojno-obrazovne ustanove, učinkovitom upravljanju ljudskim potencijalima, poticanju i provođenju inovativnih pristupa u nastavnom, školskom i odgojno-obrazovnom radu, planiranju i organizaciji kriznih situacija i intervencija u konfliktnim situacijama, upravljanju sobom, stresnim situacijama, vrednovanju rada drugih i samovrednovanju osobnog rada

Organiziran je studijski posjet glazbenoj školi u Kalamati gdje su polaznici upoznali strukturu i organizaciju rada u školi. Značajni su bili i edukacijski posjeti arheološkom nalazištu stare Mesinije i raznim drugim kulturnim i povijesnim ustanovama u Kalamati i okolici.

Pohađanjem ovog tečaja stečena su mnoga nova saznanja i vještine u okviru upravljanja i vođenja školskih ustanova, upravljanja ljudskim resursima, donošenja odluka, rješavanja sukoba, načina komunikacije, te upravljanja stresom.

Teoretski su razmatrane razne teme vezane uz vođenje školske ustanove, a praktične vještine stjecale su se proučavanjem i rješavanjem konkretnih slučajeva i radom u grupama, te se stekao široki uvid u način funkcioniranja školskih ustanova u raznim europskim državama iz kojih su bili polaznici ovog tečaja.

Sve naučeno moći će se implementirati u svakodnevnom radu Učeničkog doma A.B.Bušića, Turističke škole u Bolu i pripadajućem učeničkom dom i Medicinske škole Osijek u Osijeku, a stečene spoznaje bit će proslijeđene i ostalim kolegama kako u učeničkim domovima, tako i u ostalim srednjoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.Imate li pitanja? Slobodno nas kontaktirajte