INFORMACIJE O UPISIMA

ŠK. GOD. 2022./2023.

U Učeničkom domu Ante Brune Bušića nakon ljetnog upisnog roka popunjena su sva slobodna mjesta, te se u jesenskom upisnom roku neće upisivati novi učenici.

Učenički dom Ante Brune Bušića ima u šk. 2022/23.god. 14 slobodnih mjesta za učenice i 7 slobodnih mjesta za učenike.

Učenici prvih razreda srednjih škola se prijavljuju i upisuju u Učenički dom u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom: https://domovi.e-upisi.hr/, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

U svakom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.

Učenički dom Ante Brune Bušića u školskoj godini 2022/23. ponovno će pružati smještaj za učenike na staroj adresi, Gajeva 31, Zagreb, u potpuno obnovljenoj zgradi i uvjetima stanovanja koji zadovoljavaju najsuvremenije pedagoške i smještajne standarde kao što su dvokrevetne i trokrevetne sobe sa vlastitim sanitarnim čvorovima, suvremena i novoopremljena kuhinja, internet priključci u svakoj sobi, novoopremljeni i komforni dnevni boravci i ostalo.

UPISI ĆE SE OBAVLJATI NA PRIVREMENOJ ADRESI U NOVOM ZAGREBU, AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 3 !!!

Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam u školskoj godini 2022./2023., javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama istodobno s objavom natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK:


 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav: 4. 7. 2022.
 • Početak prijave odabranih učeničkih domova: 11. 7. 2022.
 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom): 13. 7. 2022.
 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom: 13. 7. 2022.
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete: 13. 7. 2022.
 • Završetak prijava i početak ispisa prijavnica: 14. 7. 2022.
 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) 15. 7. 2022. 
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 15. 7. 2022.
 • Objava konačnih ljestvica poretka 16. 7. 2022.


19.7.2022. od 8-16 sati UPIS U UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA ELEKTRONIČKIM PUTEM ILI OSOBNO DOSTAVA 
(na adresu Av. V. Holjevca 3, paviljon 4):

 • Potpisane Upisnice u Učenički dom Ante Brune Bušića
 • Liječničke potvrde o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom

18-19.7.2022. od 8-16 sati (na privremenoj adresi Av. V. Holjevca 3, paviljon 4 Uč. doma Novi Zagreb) potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama i ovjera kod javnog bilježnika

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 20. 7. 2022.


JESENSKI UPISNI ROK:

 • Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 28. 8. 2022.
 • Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2022.
 • Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2022.
 • Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2022.
 • Završetak prijava i početak ispisa prijavnica 31. 8. 2022.
 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav), brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice 1. 9. 2022.
 • Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2022.
 • Upis u učenički dom, dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom), dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao 3. 9. 2022.
 • Upis u učenički dom i objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 2. i 5. 9. 2022.DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU U DOM (potrebno elektronski priložiti u sustav za upise)

 • 1. Prijavnica za natječaj za upis u učenički dom (nalazi se na sučelju za upis, učenik mora sam učitati u sustav)
 • 2. Preslike svjedodžbi 5., 6., 7., i 8. razreda osnovne škole (ili dokaz o uspjehu u završnom razredu)
 • 3. Ostali dokumenti koji mogu utjecat na pravo prednosti za prijem u učenički dom (vidi odluka MZOS-a)


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS U DOM:

 • 1.  Upisnica (klikni na link)  za 2022./2023. šk.god.
 • 2. Potvrda o upisu u školu
 • 3. Lječnička potvrda za smještaj u dom
 • 4. Uvjerenje o prebivalištu ili osobna iskaznica
 • 5. Ugovor o plaćanju doma (ovjeriti kod javnog bilježnika)


Pročitajte na poveznici ispod, puni tekst službene odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove (šk.god.2022/23) i natječaja za prijam učenika :

ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.
NATJEČAJ  ZA PRIJAM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE GRADA ZAGREBA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

Ukoliko imate pitanja i nejasnoća vezano uz upise i smještaj u Domu, slobodno nas kontaktirajte na brojeve telefona 01 49 22 407, 01 49 22 405, 098 384 835 ili putem e.mail adrese: abb@dom-ucenicki-abbusica-zg.skole.hr


PRIVREMENA ADRESA DO KOLOVOZA 2022.STARA ADRESA U NOVOJ ŠK.GODINI 2022/23.IZJAVA O PRIVATNOSTI

Pojmovi koji se u ovoj Izjavi upotrebljavaju u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova. Osobne podatke učenika, studenta, njegovih roditelja ili zakonitih skrbnika Učenički dom prikuplja u postupku pripreme za sklapanje ugovora o upisu u učenički dom. Za osobne podatke koji prema Članku 9 EU 2016/679 Opće uredbe o zaštiti podataka predstavljaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka, a za koje Učenički dom ima pravnu obavezu prikupljanja sukladno "Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama" i "Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje" fizička osoba u svojstvu Ispitanika (učenik, student, njegov roditelj ili zakoniti skrbnik) potpisom prijavnice za smještaj daje izričitu privolu za obradu tih podataka u svrhu pripreme i eventualnog sklapanja ugovora o upisu u učenički dom. Navedenu privolu ispitanik ima pravo povući, ali u tom slučaju Učenički dom neće biti u mogućnosti provesti cjeloviti postupak vrednovanja. Svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u navedenu svrhu i zaštićeni su sukladno EU 2016/679 Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o primjeni opće uredbe o zaštiti podataka. Rezultati vrednovanja prijava za smještaj objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Učeničkog doma sukladno pravnoj obavezi Učeničkog doma u vidu liste koja sadrži ime i prezime učenika ili studenta. U slučaju da Ispitanik iz bilo kojeg razloga ne sklopi ugovor o upisu u učenički dom, prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na zaštićeno mjesto u trajanju od 3 mjeseca te se po isteku tog vremena uništavaju.

Imate li pitanja? Slobodno nas kontaktirajte